1 2 3 4

22 Temmuz 2014 Salı

HZ.MEHDİ (a.s)'NİN ÇIKIŞI

Hamd, Rahman ve Rahim olan Allah'a Mahsustur. Salat ve selam O'nun (s.a.s), ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Gaybi Hadisler Grubu olarak uzun bir süre bu başlık üzerinde çalışıyoruz. Hamdü senalar olsun ki sonunda çalışmalarımızı bitirdik ve sizlere sunuyoruz.Uzun bir süredir Rabbimizin yardımıyla sitemize ait manevi ifşaatlar, ilhamlar ve ebcedi hesaplamalarını yayınladık. Bunun yanında ayet, hadis ve evliya ifşaatlarıyla paralel hareket ettik. Artık çalışmalarımızın sonuna geldiğimizi, ilim yoluyla Hz.Mehdi'nin işaretlerine yaklaştığımızı ve ordusuna katılıp cihat etme sürecine girdiğimizi belirtmek isteriz.

Hz.Mehdi'nin çıkışının yaklaşmasıyla saklı ledün ilminin damlalarını daha çok görmeye başladık. Bereketini ve feyzini hissetmeye başladık. Dünya çapında gelişmelerin gittikçe İslamiyet lehine doğru kaymasını fark eden Yahudiler ve Haçlı orduları, Filistin, Çeçenistan, Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve diğer Müslüman ülkelerde işgal ve fitnelerine ağırlık verdiler. Hz.Mehdi'nin çıkışına kadar katliamların ve fitnelerin daha çok artacağına şahit olacağız. Ne yazık ki İslamın son kalesi olan Türkiye'de Hz.Ali (r.a)'ın belirttiği gibi "Türkler cüş ettiklerinde" iç savaş çıkmadan ve parçalanmadan Hz.Mehdi çıkmayacaktır. 

Müslümanlar arasında en çok zulme uğrayan Filistin halkının kurtuluşuna az kaldı. Hadislerde belirtilen Yahudi ağacı Gargatın barındırdığı gaybi tarihleri lanetli Yahudilerin kaderini deşifre eder. Müslim kaynaklı hadiste Gargat ağacının (إِلاَّ الْغَرْقَدَ) küçük ebced hesabına göre 1948, büyük ebced hesabına göre 2023 yıllarına işaret etmesi, 1948 yılında kurulan İsrail'in 2023 yılında son bulacaktır. Metafizik istihbaratına sahip Recep Tayyip Erdoğan'ın neden 2023 yılını vizyon hedefi seçtiğini biliyoruz.

Son zamanlarda ortaya çıkan Sahte Siyah Bayraklılar (IŞİD) ve Şii rivayetlerinde olan Şeysabani, Suriye ve Irak'ta yapmış oldukları fitnelerle Ahirzaman şahıslarının alametleri olmuşlardır. http://www.gaybihadisler.com/2014/06/isid-lideri-ebubekir-el-bagdadi.html


Hadislerde ilahi kader sıralamasında çıkacak olan Ahirzaman şahısları şöyledir.
-Süfyan Taraftarları 
-Hz.Mehdi Taraftarları (Gerçek Siyah Bayraklılar) 
-Süfyan 
-Hz.Mehdi

فيظهر السفياني "Böylece Süfyan (Süfyan Taraftarları) zuhur eder Naiym bin Hammad kaynaklı hadisin Hicri 1437 yılına (2015-2016 yılları arası) işaret eder. Bu yıllarda Süfyan ordusunun temelleri atılacaktır. Suriye ve Irak'taki yaşanan bu gelişmelerin sürece ne kadar çok yakın olduğumuzu gösteriyor.

Aradan 1 yıl sonra sonra hadislerde bahsedilen Horasan bölgesinden Hz.Mehdi Taraftarları olan Siyah Bayraklılar çıkacaktır. Yine Naiym bin Hammad kaynaklı hadislerde أصحاب الرايات السود "Siyah Bayraklı Taraftarlar" büyük ebced hesabına göre 2017 yılına, أهل خراسان  "Horasan ehli" büyük ebced hesabına göre Hicri 1438 yılına (2017 yılına) işaret eder. 
http://www.gaybihadisler.com/2013/09/siyah-bayrakllarn-cks_3180.html

Hadislerde Siyah Bayraklıların Süfyan Taraftarları ile ilk çarpışacağı yer Estahir kapısıdır ve galibiyetle sonuçlanacaktır. Estahir kapısı İran sınırları içerisinde olup Irak sınırına yaklaşık 300 km uzaklıktadır. Naiym bin Hammad kaynaklı hadiste يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم "O (Hz.Mehdi'nin Siyah Bayraklı komutanı),Süfyan taraftarları ile savaşır ve onları yener"  Naiym bin Hammad kaynaklı hadisin büyük ebced hesabına göre 2018 yılına işaret eder. Böylece Siyah Bayraklıların ilk galibiyeti 2018 yılında olacaktır. 2018 yılında İran içlerine kadar ilerlemiş bir Süfyan ordusuna tanık olacağız. Dikkat edilirse bu hadis Süfyanın değil Süfyan Taraftarlarının yenileceğini belirtir. İlerleyen yıllarda Süfyan, rivayetlerde belirtildiği gibi Hz.Mehdi ile aynı yılda çıkacaktır. 

"Horasan’dan çıkan siyah bayraklılar Küfe’ye iner, ve Mehdi Mekke’de ortaya çıktıktan sonra, O’na biat için elçi gönderirler." (Suyuti). Siyah Bayraklılar Irak'a indikleri zaman Hz.Mehdi'nin çıkacağını unutmamak gerekir.

فإنه المهدي في الأرض "Şüphesiz o, yeryüzündeki Mehdi'dir" Naiym bin Hammad kaynaklı hadisin büyük ebced hesabına göre 2019 yılı Hz.Mehdi'nin çıkışını düşündüğümüz yıldır. En doğrusunu Allah bilir.

Geçen yüzyılın müceddilerinden Said Nursi Hazretlerinin Hicri 1340 senesinde yazmış olduğu Süfyaniyetin 100 yüzyıl süreceği ve bu sürecin Hicri 1440 yılında biteceği Miladi olarak 2019 yılı karşımıza çıkıyor. Bununla beraber kitaplarında Hz.Mehdi'nin yüzyıl başında çıkacağını da belirtmiştir. Nasıl ki Hilafetin yıkılması 1919 yılından itibaren başladıysa 100 yıl sonrası olan 2019 yılında Hilafet battığı topraklarda tekrar dirilmeye başlayacaktır.

Rum Süresinin 4.ayetinde,"Bundan önce de sonra da emir, Allah'ındır. O gün müminler, sevinecekler" kısmı 2010 yılına tekabül eder. Bu ayet indikten 9 sene sonra önceki emire işaret edilerek Rumlar galibiyet kazandı. Ayetteki sonraki emir olan müminlere müjdelenen habere istinaden 2010 yılına 9 yıl eklediğimizde 2019 yılı karşımıza çıkar.

Grubumuzda bulunan bir Allah dostunun rüyasında eşinin 4 sene sonrasında 2018 (yılında) Hac vazifesini yerine getirdikten sonra Hz.Mehdi için Mekke'de beklediğini görmüş ve bu Allah dostu dönüş için eşini ikna edip İstanbul'a geri dönmüşlerdir. Demek ki 2018 yılından sonra müjdeli haber gelecektir.

2004 yılında Hakkın rahmetine kavuşan ve önceden Suriye fitnesi çıkacağı zaman Türkiye'ye akın eden mültecilerin olacağını haber veren Abdullah Gürbüz Baba Hazretleri, o yıllarda Hz.Mehdi'nin hayatta olduğunu ve henüz kendisinin mehdi olmadığını talebelerine belirtmiş olup video kayıtları mevcuttur.
Levamiül Ukul Şerhi Ramuz El Ehadis kitabında Hz.Ali (r.a) şöyle buyurmuştur. "Besmelenin harflerini sayın ve sonunda zamanın bitmesini ve Mehdinin çıkmasını bekleyin. Ona uyarak selameti bulun". Yukarıdaki diğer ipuçlarında gösterdiği gibi besmelenin işaret ettiği 2016 yılının sonunda sürecin başlayacağına ve Hz.Mehdi öncesi son dakika alametlerinin gerçekleşeceğine şahit olacağız. http://www.gaybihadisler.com/2013/09/besmelenin-srr-ve-2016_3852.html

Bununla beraber Deprem süresinin son ayetinin son cümleleri 2016 yılını işaret eder. Bu yıldan itibaren dünya çapında depremlere şahit olabiliriz. En doğrusunu Allah bilir.
http://www.gaybihadisler.com/2013/09/zilzal-suresi-ve-2016_9428.html

Naiym bin Hammad kaynaklı bir hadis şöyledir:
"Safer ayında (Hz.Mehdi'nin çıkışının sonraki ay) insanlar  müttefikler halinde 4 gruba ayrılacaklardır. Birincisi Mekke'deki adam (Hz.Mehdi), ikincisi ve üçüncüsü Şam'daki 2 adam. Süfyan ve El-Hakam'ın oğlu mavimsi Esheb. Dördüncüsü Mısır ehlinden güçlü bir adam (Abga, Sisi'yi devirecek ve Mısır kontrolünü sağlayan İslami ordu). Kinde kabilesindeki adam (Amerika) sinirlenir. Şam'ın hakimiyeti için savaşanlara karşı yürür. Mısır'da güçlü olan adamı (Abga'yı) öldürür ve Mısır'ı yok eder. Sonra Mekke'deki adama karşı savaşmak için hazırlanır (Amik Ovası Savaşı)."
Amik Ovası Savaşı 2019 yılından sonraki yıllarda meydana gelecektir. En doğrusunu Allah bilir.

Artık sürece hızlı bir şekilde giriyoruz. Er ya da geç Ortadoğuyu saran bu ateş Türkiye'ye sıçrayacaktır. Hazırlık babında bir Müslüman olarak namaz ve duaya sarılıp Siyah Bayraklıların çıkışını beklemeliyiz. Allah bizleri onun ordusunda bulunmayı nasip etsin.

Gaybi Hadisler Grubu

14 Temmuz 2014 Pazartesi

KANLI AY TUTULMASI VE FİTNELER

Tarih boyunca kanlı ay tutulmaları gerçekleştiğinde büyük oranda büyüler ve şeytan için kan akıtmalar hep olmuştur.Yahudi büyücüler ve onlara tabi olan Siyonistler, ilk kanlı ay tutulmasından sonra şeytani ritüellerini ve Deccal için çalışmalarını hızlandırdılar. Özellikle ilk ay tutulmasından sonra Ortadoğuda IŞİD aracılığı ile katliamlar doruk noktasına ulaştı. Soma Katliamında 313'e atıfta bulunmak amacıyla hedef kurban sayısına ulaşamayan neticede amaçlarına ulaşan kara büyü içindeki Kabalistlerin Ramazan ayında İsrail ordusunu kullanarak Gazze katliamı için adım attıklarına günümüzdeki haberlerde şahit oluyoruz.

Yaşananlara baktığımız zaman bu ay tutulmaları sürecinde büyük fitnelere tanık olacağız. Ne yazık ki Ortadoğudaki fitneyi körükleyen Siyonistlerin tarihten hiç ders almadıkları bir gerçektir. Nitekim Kuranı Kerimde Yahudiler için soru niteliğinde bir ayet vardır.
قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم  De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? (Maide,18)
Bu ayetin ebced hesabı işaret ettiği 1942 yılında Yahudiler Hitler tarafından katliama uğradı. 

Kanlı Ay tutulmaların başlangıcı olan 2014 yılından itibaren Yahudi kabalistler tarafından başlatılan Deccal için yapılan şeytani ritüller (kan akıtma) ve onlara destek verenler için yine Yahudiler ile ilgili başka bir ayette işaret vardır. وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ  İşte Allah inkarları yüzünden onlara (Yahudiler) lanet etmiştir.(Nisa,46) 
Bu ayetin Hicri 1435 yılına (Miladi 2014 yılı) denk gelmesi, kanlı ay sürecinde yapılan ve yapılacak olanların Allah katında lanete uğradıklarını işaret eder.
4 Ay tutulmasının Hicri takvime göre denk gelen bu günleri belirtelim.

1.Tutulma 15 Nisan 2014 (14 Cemaziyelahir 1435)
2.Tutulma 8 Ekim 2014  (13 Zilhicce 1435)
3.Tutulma 4 Nisan 2015 (14 Cemaziyelahir 1436)
4.Tutulma 28 Eylül 2015 (14 Zilhicce 1436)
İşin ilginç boyutu hem Miladi hem de Hicri günlerin rakam toplamı 55'er olmasıdır. Yahudilerin her sene andıkları yılın 55.günü olan 24 Şubatta Struma Faciasından öldürülen 770 Yahudilerden ders çıkarmadıkları büyük bir nasipsizliktir. Yahudilerin yaydıkları bu fitnenin sonunda Siyah Bayraklılar tarafından gerçekleşen Kudüs Fethinde koyun gibi boğazlanacakları rivayetlerde geçer.
Rum Süresinin ilk ayetinin Ekim 2014 ve Ekim 2015 tarihleri arasını göstermesi ve son iki tutulmanın bu süreçte olması, dünya çapında büyük gelişmelerin olacağını ve özellikle Suriye'nin bu süreç içerisinde işgale uğrayacağını düşünüyoruz. En doğrusunu Allah bilir.

"Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 38 El Muttaki)
Bu hadisin İsrail'in desteklediği Sahte Siyah Bayraklı IŞİD örgütünün iki nehir arasında (Suriye doğu kısmı ve Irak) fitnelerine, esir aldıkları kadınlara, kafa kesmelerine bir nevi kan akıtarak şeytani ritüel yaptıklarına işaret ettiğine inanıyoruz.

Allah Müslüman alemine merhamet etsin. Allah'ın laneti yahudilerin üzerine olsun.
Gaybi Hadisler Grubu

Not: Sitemiz IP numarası israile ait bir yerden 2.kez saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur. 

19 Haziran 2014 Perşembe

YUNAN HAVA SALDIRISI

Hamd, Rahman ve Rahim olan Allah'a Mahsustur.
Salat ve selam O'nun (s.a.s), ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

Son yüzyılın Allah dostlarından Abdullah Baba Hazretleri şöyle bir açıklama yapmıştır.
 •  “İsrail, Suriye’yi almadıkça Mehdi çıkmayacak. Daha sonra İsrail Hatay’dan vuracak. Orada bulunan Amik Ovası kan gölüne dönecek. Türkler önce Yahudi’den tarafa olacaklar sonra Yahudiler tarafından Müslümanlar tarafına geçecekler. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar; ‘Biz de Yahudi’yi ülkemizden çıkaralım’ deyip orada toplanacaklar. Tam bu esnada Yunan Türkiye’yi vuracak. Hatta Boğaz köprülerini ve Marmara’daki büyük sanayi tesislerini hep vuracaklar. Amik Ovasında savaşmaya gelen Türklerden bazıları; Aman İstanbul’u vurmuşlar. İstanbul elden gidiyor. Eyvah! Malımız mülkümüz elden gidiyor deyip savaşı terk edecek. Bir kısım ise kalıp Yahudileri yok etmek için savaşacaklar. Afganistan’dan siyah bayraklılar gelip Mehdi As.’a yardım edecekler.”
Haritadaki sarı renk ile işaretlenen Türk ve Yunan üsleri.
Suriye işgali sonrasında öngördüğümüz bu gaybi haber, hadislerdeki Amik Ovası Muhaberesine paralellik göstermektedir. Çünkü Hatay, Amik Ovası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Günümüzde İsrail ve Yunanistan'ın askeri işbirliği yaptıkları ve kimi zaman Ege Denizinde beraber tatbikat yaptıkları medyada karşımıza çıkmıştır. Kimi gizli kaynaklar da 12 Adalarda İsrail'in füzeleri bulunduğunu belirtmiştir. Bütün bu gelişmeler ilerde Abdullah Baba Hazretlerinin belirttiği gibi yakın bir savaşa işaret ediyor.
Bir de Yunan Saldırısını bahseden Beykozlu Osman Akfırat Efendi'den alıntı yapalım.
 • "Türkiye'de idare öyle bozulacak ki, yeniden bir yapılanma olacak, zorlu bir ameliyattan sonra!... (17 Aralık sonrası idari ve yargı gelişmeler). Bu arada Yunanistan'la da bir savaş olacak... O savaşta Yunanistan haksız olup, çok şeylerini kaybedecek!...Avrupa bizi attığı (dışladığı) zaman, Amerika bize destek verecek!... Ruslar, Avrupa'da taş üstüne taş bırakmayacaklar!.Suriye bize düşmanlık ederken, Yahudiler dostluk gösterecekler!. Suriye Hatay'i isterken Yahudiler Şam'a kadar gelecekler...Bu Mehdi çıkana kadar devam edecek!"
İdarinin bozulması kısmı, 17 Aralık sonrasında deşifre olan ve devletin yapı taşlarına sızan Fethullah Gülen ve Cemaatini işaret etse gerek. Beklenen gelişmeler Hz.Mehdi öncesinde büyük bir manevi temizliğin yapılacağı 3.Dünya Savaşında meydana gelecektir. İslama yardıma gelen ve hadislerde bahsedilen ve Abdullah Baba hazretlerinin belirttiği gibi Siyah Bayraklılar, Horasan bölgesinde yani Afganistan'da çıkacaklardır. Bugün Horasan bölgesi İran'ın doğusunu ve Afganistan'ın batısını içine alır.
 • اخرج ابو نعيم الكوفى فى كتاب الفتن عن على بن ابى طالب (ك.و.) قال: ويحا للطالقان(اى الافقانستان) فان لله بها كنوزا ليست من ذهب و لا فضة و لاكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته و هم انصار المهدى اخر الزمان Ebu Naim El-Kûfî Kitab-ul Fiten’de İmam Ali’den (R.A.) tahriç ederek buyurdu ki: “Talikan’a (Afganistan’a) yazık olacak. Orada Allah’ın öyle hazineleri vardır ki ne altındandır ne de gümüşten. Fakat orada Allah’ı hakkıyla tanıyan erler vardır ki, onlar Âhirzaman Mehdî’sinin yardımcılarıdır”.(El-Burhan Fî Alamat-i Mehdî-yi Ahir-iz Zaman)
Onlar Âhirzaman Mehdî’sinin yardımcılarıdır kısmı Küçük Ebced Hesabına göre Hicri 1413 (Miladi 1992) yılını işaret eder. Taliban ilk kez 1992 yılında Kandahar’da mahalli bir çete liderini öldürmesiyle gündeme gelmiştir. Siyah Bayraklıların ilk kıvılcımının Taliban'ın başlatacağını ve daha sonra Türkiye olmak üzere diğer İslami ülkelerdeki gönüllerle dolacağını düşünüyoruz.

Gaybi Hadisler Grubu

13 Haziran 2014 Cuma

IŞİD LİDERİ EBUBEKİR EL BAĞDADİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER

Hamd, Rahman ve Rahim olan Allah'a Mahsustur. Salat ve Selam O (s.a.s)'nun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. İnşAllah gelişen büyük olaylar neticesinde duyarlı diğer Müslümanlar gibi paylaşımlara devam edeceğiz. 

Bugün IŞİD tarafından meydana gelen gelişmeler büyük bir fitneyi içerir ve ileriki zamanlarda uluslararası krize sebebiyet verecektir. Kısa sürede Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi aynı eksene iten bu örgütün Kuzey Irak üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Türkiye'ye karşı olan Amerika ve İsrail destekçileri olduğu gün geçtikçe daha da anlaşılır bir durum haline geldi. Son günlerde Musul ve Kerkük'ün Sahte Siyah Bayraklı IŞİD tarafından işgal edilmesi ve istikametlerini Bağdat ve Küfe yakınındaki Kerbala'ya çevirmeleri Ahirzaman hadislerindeki Şeysabani adlı şahsı anımsattı. Peki IŞİD'i kontrol eden Ebubeki El Bağdadi kimdir? Şeysabani ile ilişkisi nedir? Öncelikle aşağıda mevcut olan hadis ve rivayetleri analiz edelim.

 • Abdullah ibn Ömer dedi ki: Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) huzurunda oturuyorduk. Bize vuku bulacak fitnelerden bahsetti ve bu husus üzerinde çok fazla durdu. Sonra dedi ki: "Fitne-i Serrâ’nın dumanı ehl-i beytimden bir adamın iki ayağı altından çıkar (yâni o sebebiyet verir). O kendini benden zanneder ama benden değildir.”(Ebu Davud-4077, Ahmed-2/133)
Peygamber soyunda olduğunu iddia eden Ebubekir El Bağdadi soyadına Kureyşi ekleyerek kendini tanıtmıştır. Yukarıdaki hadiste doğacak büyük bir fitneye sebep veren ehli beytten ve en önemlisi HALİFE olduğunu iddia eden şahıs Ebubekir El Bağdadiye çok benzemektedir.

 • Hz.Ali (a.s.) ahir zaman alametleri hakkında konuşurken şöyle dedi: “… ve sonra Araplar ayaklanacaktır (Arap Baharı)… ve Basra’dan siyah bayraklarla bir Adam (Şeysabani) ayaklanacaktır ve kendi genç taraftarlarıyla Şam’a doğru hareket edecektir.” (Alamet Ahir Al Zaman, s. 274, Seyid Ali Aşur)
 • Cabiri Cufi şöyle der: İmam Muhammed Bakır Hazretlerine Süfyani’yi sorduğumda şöyle buyurdu: “Süfyani’nin çıkışından önce karşınıza Şeysabanı çıkacak, tıpkı yerden su çıkar gibi Küfe’den çıkacak, o sizlerin kervanınızı öldürecek. ondan sora Süfyanin’in çıkışını ve Kaim (Hz.Mehdi) zuhurunu bekleyin.” (Gaybeti Numani)
 • Cafer el Sadık Hazretleri yakin sahabesine Muffaddal ibn Umar’a Kaim’in büyük işaretlerini aciklarken dedi ki: “… Ve Basra’dan (Irak sınırları içerisinde) bir Adam (Şeysabani) ortaya çıkacaktır, babalarımın oğullarından… Kufe’ye gidecekBeni Merdes (Irak) ile savaşacakYemen’e gidecek… Oradan bir ordu ile geri dönüp Kufe’yi ve Basra’yı bir gecede eline geçirecek.” (Kitab El Haft El Şerif, s.174)
 • Ebu Basır’den: İmam Muhammed Bakır Hazretleri şöyle buyurdu:"Bir değirmen taşı mutlaka dönmelidir. O taş tam olarak milinin etrafında bir kez döndüğünde Allah taş kalpli ve soyu belli olmayan birini onların üzerine gönderecek ve zaferler onunla olacak. Onun askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak, elbiseleri siyahtır ve onlar, kara bayrakların adamıdırlar. Onlara düşmanlık edenler mahvolacaktır ve onları hiçbir fark gözetmeksizin topluca öldüreceklerdir. Allah’a andolsun ki ben onları, onların yaptıklarını ve facirlerin onlardan görecekleri eziyetleri görür gibiyim. Allah cefakar Arapların başına onları acımadan musallat kılacaktır. Fırat kıyılarındaki şehirlerinde, karada ve denizde onları öldüreceklerdir. bu, onların yaptıklarının cezasıdır ve Rabbin, kullarına asla zulmetmez." (Gaybeti Numani)
  Rivayetteki katı yürekli Şeysabani (Ebu Bekir El Bağdadi) ve siyah renkli bayrağıyla uzun sakallı siyah renkli askerleri.
"Allah taş kalpli ve soyu belli olmayan birini" kısmının analizine gelirsek Peygamber soyundan geldiğini iddia etmesi ve gerçekten öyle olmamasıdır. Ehli beytten biri asla Müslümanlar arasına fitne sokmaz. Geçenlerde Hz. Hüseyin taraftarlarını düşman ilan etmesi ve İsrail ablukası altındaki Hamas'ı uyarması soysuzluğunu göstermektedir.

"Basra’dan (Irak sınırları içerisinde) bir Adam ayaklanacaktır ve kendi genç taraftarlarıyla Şam’a doğru hareket edecektir", "Süfyani’nin çıkışından önce karşınıza Şeysabanı çıkacak, tıpkı yerden su çıkar gibi Küfe’den çıkacak" kısımlarının analizine gelirsek Kaynaklarda Ebubekir El Bağdadi, Irak'ta Samarra kentinde doğduğu yazılıdır. Rivayetlerde zikredilen Basra ve Küfe kentleri Irak sınırları içerisinde olup Samarra kentine yakındır. Irak'ta kurmuş olduğu ordu önce Şam tarafına (Suriye'ye) geçip ardından Irak'a geri dönmüştür.

"Onun askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak, elbiseleri siyahtır ve onlar, kara bayrakların adamıdırlar"  kısmı resimde gözüktüğü gibi askerleri uzun sakallı ve siyah bayraklı olduklarını işaret eder.

Kufe’ye gidecek" cümlesinde Musul ve Kerkük'e saldıran bu örgütün hedefi şuan Küfe yakınındaki Kerbala'dır. Bu rivayet yakında Küfe'nin işgalini haber veriyor.

"Beni Merdes (Irak) ile savaşacak"cümlesi Bağdat yönetimi ile yakında patlak verecek savaşının sinyalidir. Bilindiği gibi İsrail ve ABD destekli İŞID'e karşı savaşmaktan geri adım atan Bağdat'ın yakında Kerbela'ya saldıracak olan örgüte karşı savaşmaktan başka yolu gözükmemektedir. Bağdat'ın Kürt Petrolünü Türkiye'ye satılmasını önlemek için savaşmaktan geri adım atıp ortama yer açtığı IŞİD örgütü yakında bela olacaktır.

"Yemen’e gidecek" kısmı bize yakında IŞİD örgütünün Yemen'de faaliyet göstereceğine ışık tutuyor. Allahu alem.

"Fırat kıyılarındaki şehirlerinde, karada ve denizde onları öldüreceklerdir" cümlesi Suriye ve Irak'ta yapmış oldukları zulüm ve fitneyi gösterir.

Sonuç itibari ile, rivayetlerde zalim Süfyan'ın alameti olan Ebubekir El Bağdadi (Şeysabani) ortaya çıkmıştır. Yakında büyük fitneye vesile olacak bu örgütün Türkiye'yi Suriye ve Irak topraklarına hücum etmesini sağlayacaktır. Hadislerdeki Siyah Bayraklıların hedefi olan Kudüs aksine Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren IŞİD örgütü İsrail ve Amerika çıkarlarına paralel hareket etmektedir. Bu örgütün tabanındaki saf ve habersiz Mücahit kardeşlerimizin örgütün politikalarını sorgulamaları gerekir. Hadislerdeki Gerçek Siyah Bayraklıların elbiseleri beyaz ve sarıkları siyahtır.

Allah savaş alanındaki Müslüman kardeşlerimize merhametini arttırsın. En doğrusunu Allah bilir.

Suriye'de hiç bir grubun yanında değiliz. Bilinçli bir Müslüman veya örgüt fitneden uzak durur. Aşağıdaki iki Ehli sünnet hadisi bize ışık tutar.

 • Fitne zamanı evlerinizden ayrılmayın! Oklarınızı kırın, yaylarınızı kesin! Adem aleyhisselamın oğlu Habil gibi olun! (Ebu Davud, Tirmizi)
 • Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın! (Ebu Davud)

Gaybi Hadisler Grubu

1 Mayıs 2014 Perşembe

SİN ŞIN SIRRI VE SÜFYAN

"Sin Şın'a girdiği zaman Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar." (Muhyiddin İbn Arabi)

Geçmiş müceddidlerden Muhyiddin İbni Arabi, kendi devrinde Şam'daki insanlara "Taptığınız ayağımın altındadır" açıklamasında bulunurken büyük tepki almıştır. Böylece Şam topraklarında şehit edilip mübarek velinin cesedi atılmıştır. Ömründe söylemiş olduğu Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.” sözünün bahsettiği kişiler gelene kadar kimi alimler aleyhinde kitaplar yazmış ve insanlar kötü bir şekilde anmıştır. Taki Sin Şın'a gireceği zamana kadar...

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferinden dönerken Şam'a uğramış ve mübarek velinin "Taptığınız ayağımın altındadır" sözünü söylediği yeri kazdırmış ve bir küp altın bulmuştur. İlk günkü gibi olan cesedini bulup türbe yaptırmıştır. Böylece velinin kerameti gerçekleşmiş ve gerçekler ortaya çıkmıştır. İslamiyetten önce tapılan altına kucak açıldığını ve tapıldığını fark eden bu veli kulun büyük bir mesaj verdiği gerçeği artık inkar edilemezdi. Çünkü Sin'in (Selim'in), Şın'a (Şam'a) gireceği kerameti gerçekleşmişti.

Peki geleceğe yönelik bu mesajı veren bu müceddid zat sadece kendi kabrine mi işaret etmişti? 
Büyük veli kulların ağzından çıkan kelimelerin Yüce Yaradanın vermek istediği mesajlarının yansıması olduğunu tasavvuf ehli tarafından bilinen bir gerçektir. 

Tarihte nice Sinlerin Şın'a (Şam'a) girdiği olmuştur. Peki bilinen tarihte kim bu Sinler? Birlikte bakalım...

Birinci Sin Yavuz Sultan Selim'dir. İlahi görevi Muhyiddin ibn Arabi'nin kabrini bulup gerçekleri gösterdi.
İkinci Sin Said Nursi Hazretleridir.. İlahi görevi devrim niteliğinde Şam Hutbesi'ni gerçekleştirdi. 
Üçüncü Sin ise Süfyanın kendisidir. Hakim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Resullulah (s.a.v.) buyurdu: "Şam’ın alt tarafından, kendisine Süfyani denen bir adam çıkar"Hadiste bahsedilen Şam bölgesinde ortaya çıkacak olan Süfyan, yayacağı zulmün kontrolünü Şam'dan yönetecektir.
Şimdi asıl meseleye gelelim.
"إذا دخل السين في الشين" Sin Şın'a girdiği zaman kısmı ebced hesabına göre 1968 yılını işaret eder. Yakın bir tarih. Şam topraklarında dünyaya gelen Süfyanın doğum yılı olarak olduğuna inandığımız bu tarihe dayalı birkaç açıklama sunmak istiyoruz.

-Süfyan önceleri alim olacaktır. Şu an 46 yaşında olduğunu düşündüğümüz Süfyan, alim olarak itibar görecek bir yaştadır. 
-"Şeytan, 40 yaşını geçtiği halde, tevbe etmeyen için, 'Bu artık kolay iflah olmaz' der" hadis gereği hayatında Mekke ve Medine'ye gitmemiş olan Süfyan bu yaşlarda olması manidardır.
-Hadis ve rivayetlerdeki Süfyan, oturduğu yerde ordularını etrafa gönderecektir. Yerinde oturmakla genç olmadığı ve hareket kabileyeitinin sınırlı olduğu bir yaşta olduğunu düşünüyoruz.

Kardeşlerim, Suriye'de çıkacak olan Süfyana destek olacak ordunun şimdilik hazır olduğunu belirtmek isteriz. Sahte Siyah Bayraklı olan IŞİD önce Hz.Hüseyin'in (r.a) taraftarlarını düşman ilan etmesi yani ehli beyti (Ali Muhammed) hedef alması ve ardından Gazze'de yönetimi elinde bulunduran HAMAS'a “yüzleşmek yakındır ve çatışma kaçınılmazdır” şeklinde doğrudan bir mesaj göndermesi TAM BİR İSRAİL PROJESİ OLDUĞUNU ISPATLAMIŞTIR. Halbuki hadislerde Gerçek Siyah Bayraklıların hedefleri Kudüs yani İsrail olmak üzere ortaya çıkacağı belirtilmiştir. 

 • Ciğerleri yiyenlerin oğlu” olan Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır.  Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Ali Muhammed’e düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder. (İmam Suyuti)
Bugün IŞİD'in Hz.Hüseyin (r.a.) taraftarlarını düşman ilan etmesi yakında Süfyanın ordusuna katılacağını kanıtlar ki yukardaki hadiste yazılı olan kırmızı renkteki cümlede de uyarı vardır. 
Ne yazık ki Mossadın B planı olan Süfyan için ortam hazırlanmıştır. 
Uyuma ey Müslüman!Katledilen şehit kardeşlerin hakkın rahmetine kavuşur ama gazi ve mağdur olan Müslüman kardeşlerine dua et! 

Gaybi Hadisler Grubu

TÜM YAZILAR

www.gaybihadisler.com

@ 2013 GAYBİ HADİSLER GRUBU Templateism